Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ-TW của Bộ Chính trị
Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ-TW của Bộ Chính trị
 Cửa hàng Hồng Nhi

Danh sách hội chợ triển lãm

Hội nhập Quốc Tế

Thống kê

  • Đang truy cập: 23
  • Khách viếng thăm: 18
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 2200
  • Tháng hiện tại: 149302
  • Tổng lượt truy cập: 12621321

Quảng cáo

Bảo Vệ người tiêu dùng
Xúc tiến thương mại Vĩnh Long
Sàn TMĐT Thái Bình
Sàn thương mại điện tử tỉnh Kon Tum

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hội chợ - Triển lãm
033 3626 720
hoichotrienlam@qnitrde.gov.vn
Đào tạo - Tập huấn
033 2476 066
daotaotaphuan@qnitrde.gov.vn
Hỗ trợ doanh nghiệp
033 3626 728
hotrodoanhnghiep@qnitrde.gov.vn
Thương mại điện tử
033 3626 728
thuongmaidientu@qnitrde.gov.vn
qnitrade_tmdt

Qnitrade   Cơ cấu tổ chức  

Phòng Khuyến công và Phát triển công nghiệp

Đăng lúc: Thứ ba - 26/03/2013 14:10 - Người đăng bài viết: Dương Văn Hải
Tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công của đơn vị và thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công đã được phê duyệt; Thực hiện dịch vụ, tư vấn phát triển công nghiệp; Thực hiện các hoạt động về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.
Số điện thoại: 02033.2476066


Trưởng phòng : Dương Huy Bình
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thương mại
- Trình độ LLCT:
- Điện thoại văn phòng: 033.2476066
- Email: duonghuybinhvn1@gmail.com

1. Chức năng, nhiệm vụ:
 
Tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công của đơn vị và thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công đã được phê duyệt; Thực hiện dịch vụ, tư vấn phát triển công nghiệp; Thực hiện các hoạt động về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.
 
Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công đã được phê duyệt; tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động nghiên cứu,khảo sát, học tập kinh nghiệm, các hội thi, hội thảo, hội nghị, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp; tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động khuyến công; vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học công nghệ để thực hiện chương trình,đề án khuyến công và tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện tại địa phương; thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình khuyến công; tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công và các chính sách khuyến công khác theo quy định của pháp luật.
 
Tư vấn đầu tư các công trình công nghiệp, dân dụng; tư vấn các lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản; kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị máy khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; thực hiện các hoạt động tư vấn, giám sát; thẩm tra kỹ thuật các dự án và công trình kỹ thuật công nghiệp khác theo quy định của pháp luật; thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương trong các lĩnh vực: lập dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; thành lập doanh nghiệp công nghiệp nông thôn; ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực khác có liên quan, tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp khác theo quy định của pháp luật.
 
Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, để án tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đã được phê duyệt; khảo sát đo lường, đánh giá kết quả tiết kiệm năng lượng trong các cơ sở tiêu thụ năng lượng; tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; triển khai các biện pháp kiểm toán năng lượng, các giải pháp kỹ thuật phục vụ sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn tại các doanh nghiệp; tư vấn, xây dựng và chuyển giao trang thiết bị, công nghệ có hiệu suất cao và triển khai mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tổ chức, cá nhân; triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ về tài chính cho các cơ sở và cá nhân thực hiện tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguồn năng lượng tiêu thụ cũng như áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; tổ chức đào tạo bồi dưỡng, đào tạo tập huấn kiến thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và sản xuất sạch hơn cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật các doanh nghiệp; tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên ngành; liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cung cấp các giải pháp kỹ thuật, trang thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.
 
2. Nhiệm vụ cụ thể:
 
2.1. Lĩnh cực Khuyến công:
 
a).Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án về hoạt động khuyến công trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công đã được phê duyệt;
 
b).Xây dựng, lưu giữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh;
 
c).Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, khảo sát, học tập kinh nghiệm, các hội thi, hội thảo, hội chợ, diễn đàn về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn;
 
d) Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, trang thiết bị, khoa học công nghệ để thực hiện chương trình, đề án khuyến công và tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện tại địa phương;
 
d). Thực hiện hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ phát triển công nghiệp địa phương trong các lĩnh vực: ưu đãi đầu tư; khoa học- công nghệ, thông tin thị trường; tài chính, tín dụng; đào tạo, nâng cao năng lực quản lý và các lĩnh vực có liên quan khác; đ).Chủ trì đề xuất các kế hoạch,chương trình khai thác/cung ứng dịch vụ công có thu thuộc lĩnh vực khuyến công phục vụ nhu cầu phát triển của cộng đồng các doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;
 
e).Chủ trì phổ biến, tuyên truyền các chính sách Pháp luật của tỉnh và của trung ương về hoạt động khuyến công đến cộng đồng doanh nghiệp kịp thời và đầy
 
đủ;
 
g).Xây dựng cơ sở dữ liệu hoạt động Khuyến công của tỉnh phục vụ công tác quản lý và hỗ trợ của nhà nước đối với các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất công công nghiệp nông thôn;
 
h).Thực hiện các hoạt động khác lĩnh vực khuyến công và các chính sách khuyến công khác theo quy định của pháp luật.
 
2.2. Lĩnh vực tư vấn phát triển công nghiệp:
 
a). Tư vấn lập dự án: Quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch khu, cụm công nghiệp; quy hoạch phát triển điện lực; quy hoạch thương mại của địa phương; Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, thương mại và công trình dân dụng;
 
b). Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

+ Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm theo các đề án, chương trình khuyến công.
 
+ Thực hiện các hoạt động về lĩnh vực Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn, bao gồm:
 
c) Xây dựng các đề án, chương trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm - hiệu quả và sản xuất sạch hơn (gồm: Than, xăng, dầu, khí đốt, nhiệt năng, điện năng...); triển khai kiểm toán năng lượng; các giải pháp kỹ thuật sử dụng năng lượng tiết kiệm - hiệu quả tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; là đầu mối tiếp nhận và triển khai các chương trình về sử dụng năng lượng tiết kiệm - hiệu quả của tỉnh, của quốc gia, của các tổ chức quốc tế tài trợ;
 
d) Khảo sát, đo lường, đánh giá kết quả tiết kiệm năng lượng trong các cơ sở tiêu thụ năng lượng, bao gồm các các đơn vị sản xuất công nghiệp thuộc các ngành: công nghiệp khai thác mỏ; chế biến nông lâm sản thực phẩm, ngành cơ khí; luyện kim; hóa chất; dệt may, da giầy; sản xuất vật liệu xây dựng; điện, khí đốt và nước;... và các cơ sở dịch vụ, thương mại, các tòa nhà, hệ thống chiếu sáng đô thị;
 
đ) Tư vấn, xây dựng các định chuẩn năng lượng, chuyển giao công nghệ, trang thiết bị, công nghệ có hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng; hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cung cấp các giải pháp kỹ thuật, trang bị, thiết bị hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng: Triển khai các mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm - hiệu quả và sản xuất sạch hơn cho các tổ chức, cá nhân, các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;
 
e) Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ về tài chính cho các cơ sở và cá nhân để triển khai thực hiện tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguồn năng lượng tiêu thụ;
 
g) Chủ trì đề xuất các kế hoạch,chương trình khai thác/cung ứng dịch vụ công có thu thuộc lĩnh vực tư vấn công nghiệp và dân dụng quản lý phục vụ nhu cầu phát triển của cộng đồng các doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
 
h) Chủ trì phổ biến, tuyên truyền các chính sách Phát luật của tỉnh và của trung ương về hoạt động tư vấn đến cộng đồng doanh nghiệp kịp thời và đầy đủ;

i) Xây dựng cơ sở dữ liệu hoạt động tư vấn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị phục vụ hoạt động cung ứng dịch vụ công có thu của đơn vị từng giai đoạn, thời kỳ;
 
k) Thực hiện các hoạt động khác lĩnh vực tư vấn và theo quy định của pháp luật và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
 
2.3. Lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.
 
a).Tuyên truyền, thông tin, quảng bá và triển khai các hoạt động nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm - hiệu quả và sản xuất sạch hơn; tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên ngành;
 
b).Xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lượng; đánh giá xây dựng chiến lược, quy hoạch sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo;
 
c).Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp; Triển khai các hoạt động hỗ trợ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp;
 
d). Tư vấn về các quỹ hỗ trợ, nguồn tài chính ưu đãi cho đầu tư vào tiết kiệm năng lượng sản xuất sạch hơn; hỗ trợ các cơ sở sử dụng năng lượng tiết kiệm - sản xuất sạch hơn tiếp cận với các chính sách, nguồn vốn ưu đãi trong việc áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng - sản xuất sạch hơn, đầu tư dây truyền sản xuất mới, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển sản phẩm mới, đổi mới và ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường;

đ).Tư vấn các lĩnh vực vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động tư vấn, giám sát; thẩm tra, thẩm định kỹ thuật dự án, công trình kỹ thuật công nghiệp và thương mại khác theo quy định của pháp luật;
 
e).Chủ trì đề xuất các kế hoạch,chương trình khai thác/cung ứng dịch vụ công có thu thuộc lĩnh vực tiết kiệm năng lượng hiệu quả và sản xuất sạch hơn phục vụ nhu cầu phát triển của cộng đồng các doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;
 
g).Chủ trì phổ biến, tuyên truyền các chính sách Phát luật của tỉnh và của trung ương về hoạt động tiết kiệm năng lượng hiệu quả và sản xuất sạch hơn đến cộng đồng doanh nghiệp kịp thời và đầy đủ;
 
h).Xây dựng cơ sở dữ liệu hoạt động tiết kiệm năng lượng hiệu quả và sản xuất sạch hơn phục vụ nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị từng năm, thời kỳ;
 
i) Thực hiện các nhiệm vụ khác lĩnh vực tiết kiệm năng lượng hiệu quả và sản xuất sạch hơn theo quy định của Pháp luật và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

TIN HOẠT ĐỘNG