Danh sách hội chợ triển lãm

Bản tin Xuất - Nhập khẩu

Thống kê

  • Đang truy cập: 34
  • Hôm nay: 2887
  • Tháng hiện tại: 94729
  • Tổng lượt truy cập: 9468279

Quảng cáo


Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hội chợ - Triển lãm
033 3626 720
hoichotrienlam@qnitrde.gov.vn
Đào tạo - Tập huấn
033 2476 066
daotaotaphuan@qnitrde.gov.vn
Hỗ trợ doanh nghiệp
033 3626 728
hotrodoanhnghiep@qnitrde.gov.vn
Thương mại điện tử
033 3626 728
thuongmaidientu@qnitrde.gov.vn
qnitrade_tmdt

Qnitrade   Cơ cấu tổ chức  

Phòng Tổ chức - Hành chính

Đăng lúc: Thứ ba - 26/03/2013 13:48 - Người đăng bài viết: Dương Văn Hải
Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Trung tâm sắp xếp các chương trình công tác của Lãnh đạo trung tâm để chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của Trung tâm ...
Số điện thoại: 02033.2211075
Email: vanphong@qnitrade.gov.vn

Trưởng phòng : Xuân Thị Hợi
- Trình độ chuyên môn:  Cử nhân Tài chính kế toán.
- Trình độ LLCT:
- Điện thoại văn phòng: 02033.2211075
- Email: xuanhoixttm@gmail.com
 

 

1. Chức năng
Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Trung tâm sắp xếp các chương trình công tác của Lãnh đạo trung tâm để chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của Trung tâm;  thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo hoạt động hàng tuần, tháng; công tác quản lý về tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác hành chính, quản trị: văn thư, lưu trữ, quản lý kinh phí, tài sản và tổ chức thực hiện kinh phí được phân bổ cho Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.
Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm của toàn Trung tâm; quản lý tài chính, tài sản; tổng hợp báo cáo quyết toán và thực hiện phân bổ theo quy định.
2. Nhiệm vụ:
- Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm quyết định hoặc đề nghị Sở Công Thương quyết định về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ của Trung tâm; sắp xếp tổ chức, điều động, tiếp nhận, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức theo thẩm quyền của Giám đốc Trung tâm; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Trung tâm;
- Tham mưu Giám đốc Trung tâm xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc Trung tâm và phát triển nguồn nhân lực Trung tâm, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
- Chủ trì, phối hợp thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về hoạt động Xúc tiến thương mại với Sở Công Thương, các cơ quan có liên quan theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với tổ chức Công đoàn, đoàn thanh niên tham mưu Giám đốc Trung tâm xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của Trung tâm, giúp Giám đốc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng trong phạm vi quản lý;
- Tổng hợp tham mưu cho Lãnh đạo Trung tâm dự thảo chương trình kế hoạch, Quyết định, văn bản cho Giám đốc Sở trong lĩnh vực được giao.
- Giúp Lãnh đạo Trung tâm theo dõi đôn đốc các phòng nghiệp vụ thực hiện các công việc được giao; giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế đã được ban hành; tổng hợp ý kiến đề xuất sửa đổi quy chế, nội quy cho phù hợp.
- Giúp Lãnh đạo Trung tâm tổ chức tốt các cuộc họp, công tác đối ngoại, đối nội; theo dõi ghi biên bản các cuộc họp của Lãnh đạo Trung tâm;
- Tổng hợp xây dựng, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện lịch công tác tuần, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Trung tâm; tổng hợp, xây dựng các báo cáo tuần, tháng, quý, năm và các báo cáo đột xuất về các hoạt động của Trung tâm;
- Tham mưu giúp Lãnh đạo Trung tâm mua sắm, quản lý tài sản, thiết bị; bảo đảm phương tiện, vật chất và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của đơn vị; quản lý tài chính, tài sản và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ cho cơ quan theo quy định của pháp luật.
- Tổng hợp dự toán ngân sách của trung tâm trình cấp thẩm quyền phê duyệt; báo cáo quyết toán kinh phí năm của Trung tâm.
- Quản lý con dấu và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ văn bản, công tác pháp chế, an ninh, vệ sinh - trật tự, an toàn và phòng chống cháy nổ trong cơ quan.
Từ khóa:

trung tâm

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

TIN HOẠT ĐỘNG