Danh sách hội chợ triển lãm

Bản tin Xuất - Nhập khẩu

Thống kê

  • Đang truy cập: 10
  • Khách viếng thăm: 9
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 846
  • Tháng hiện tại: 31560
  • Tổng lượt truy cập: 9834206

Quảng cáo


Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hội chợ - Triển lãm
033 3626 720
hoichotrienlam@qnitrde.gov.vn
Đào tạo - Tập huấn
033 2476 066
daotaotaphuan@qnitrde.gov.vn
Hỗ trợ doanh nghiệp
033 3626 728
hotrodoanhnghiep@qnitrde.gov.vn
Thương mại điện tử
033 3626 728
thuongmaidientu@qnitrde.gov.vn
qnitrade_tmdt

Qnitrade   Thông báo  

Kế hoạch 2482 về việc triển khai hỗ trợ mở rộng thị trường đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Đăng lúc: Thứ tư - 25/09/2019 15:39 - Người đăng bài viết: Quản trị mạng
Triển khai chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh về việc phân bổ, bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vàvừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được quy định tại Nghị quyết 148/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh.
- Nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá, phát triển thị trường nội địa, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh của tỉnh tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, xây dựng thương hiệu, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá trong và ngoài nước.
- Hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thúc đẩy lưu thông hàng hoá, kích cầu tiêu dùng địa phương, đưa hàng hóa sản xuất trong nước về phục vụ người dân.
2. Yêu cầu
- Bám sát nội dung chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường theo Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh và quy trình thẩm định hồ sơ theo Hướng dẫn liên ngành số 2168/KHĐT-CT-TNMT-TC-TTTT-KHCN- BQLKKT-CT ngày 15/7/2019, văn bản số 2196/SCT-QLTM6 ngày 23/8/2019 của Sở Công Thương.
- Kế hoạch phải được xây dựng trên cơ sở rà soát nhu cầu thực tế tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, trong đó ưu tiên doanh nghiệp OCOP, nhằm đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tế và đạt hiệu quả thiết thực.
II. CÁC NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI
1. Phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các địa phương, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã thông tin rộng rãi về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, hỗ trợ kinh phí thuê gian hàng khi tham gia các hội chợ, triển lãm trong tỉnh, trong nước và nước ngoài theo Nghị quyết 148/2018/NQ-HĐND.
2. Thông tin nội dung hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, kinh phí thuê gian hàng khi tham gia các hội chợ, triển lãm trong các bản tin thông báo về chương trình hội chợ, xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế. Cụ thể:
- Tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí thuê 04 gian hàng/hội chợ cho 04 doanh nghiệp (01 doanh nghiệp/gian hàng) đăng ký tham gia các hội chợ, triển lãm tại một số tỉnh/thành phố như: Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Bình, ...
- Đối với các hội chợ, triển lãm, Ban Tổ chức miễn phí 100% kinh phí thuê gian hàng cho các doanh nghiệp đi theo Đoàn của Sở Công Thương các tỉnh/thành phố (các tỉnh hỗ trợ 02 - 04 gian hàng), Tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí thuê thêm 01 gian hàng cho doanh nghiệp.
- Đối với các hội chợ, triển lãm, Ban Tổ chức miễn phí 50% kinh phí thuê gian hàng cho các doanh nghiệp của các tỉnh/thành phố, Tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí còn lại thuê gian hàng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia (tối đa không quá mức hỗ trợ được quy định tại Quyết định số 3295/QĐ- UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh).
3. Phối hợp với các đơn vị đăng ký và đã được xác nhận tổ chức hội chợ triển lãm trên địa bàn tỉnh từ tháng 10 đến cuối năm 2019 để thông tin nội dung, chính sách hỗ trợ tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đăng ký gian hàng.
4. Tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định và báo cáo UBND tỉnh ban hành Quyết định hỗ trợ đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.
III. KINH PHÍ
Thực hiện theo Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh về việc phân bổ, bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019, cụ thể:
1. Hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp thuê gian hàng tham gia các hội chợ, triển lãm sản phẩm trong nước:
20 Doanh nghiệp x 15.000.000đ/gian hàng/doanh nghiệp = 300.000.000đ
2. Hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp thuê gian hàng tham gia các hội chợ,triển lãm sản phẩm nước ngoài:
04 doanh nghiệp x 50.000.000đ/gian hàng/doanh nghiệp = 200.000.000đ
3. Hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp thuê gian hàng tham gia các hội chợ, triển lãm sản phẩm trong tỉnh:
140 doanh nghiệp x 6.000.000đ/gian hàng/doanh nghiệp = 840.000.000đ
Tổng cộng: 1.340.000.000đ
(Bằng chữ: Một tỷ ba trăm bốn mươi triệu đồng)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Công Thương
1.1. Phòng Quản lý thương mại
- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở xây dựng và ban hành Kế hoạch.
- Đưa nội dung chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường, hỗ trợ kinh phí gian hàng tại các văn bản thông tin về các chương trình xúc tiến thương mại, các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước.
- Phối hợp với Văn phòng, Trung tâm Xúc tiến thương mại đăng tải thông tin chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trên Cổng thông tin điện tử, Fanpage DDCI của Sở và Trang tin điện tử của Trung tâm.
- Phối hợp với UBND các địa phương và các đơn vị đã được xác nhận tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (thời gian tổ chức hội chợ, triển lãm từ tháng 10/2019 đến hết tháng 12/2019) để thông tin nội dung hỗ trợ kinh phí gian hàng đối với các doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với các Sở, ban, ngành thông tin chính sách hỗ trợ kinh phí thuê gian hàng cho các doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước tại các văn bản thông tin về chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm.
- Là đầu mối hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ theo hướng dẫn liên ngành số 2168/KHĐT-CT-TNMT-TC-TTTT-KHCN-BQLKKT-CT ngày 15/7/2019 và văn bản số 2196/SCT-QLTM6 ngày 23/8/2019 của Sở Công Thương.
- Là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường của doanh nghiệp; phối hợp với bộ phận Kế toán Sở thẩm định, báo cáo lãnh đạo Sở và tham mưu báo cáo UBND tỉnh ban hành Quyết định hỗ trợ đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.
- Thường xuyên báo cáo lãnh đạo Sở tình hình và tiến độ triển khai thựchiện Kế hoạch.
1.2. Trung tâm Xúc tiến thương mại
- Thông tin và phối hợp với Phòng Quản lý thương mại hướng dẫn doanh nghiệp OCOP lập hồ sơ đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ theo văn bản số 2196/SCT-QLTM6 ngày 23/8/2019 của Sở Công Thương.
- Đăng tải công khai thông tin về các Hội chợ triển lãm trong và ngoài nước,chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường kèm theo trên trang tin điệntử của đơn vị.
- Vận động các doanh nghiệp OCOP và tổng hợp danh sách đăng ký tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài, tham mưu và báo cáo lãnh đạo Sở phương án hỗ trợ kinh phí gian hàng cho các doanh nghiệp.
1.3. Văn phòng Sở
- Căn cứ Kế hoạch, Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý thương mại và các đơn vị có liên quan thực hiện thủ tục thẩm định hồ sơ đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh theo văn bản số 2196/SCT-QLTM6 ngày 23/8/2019 của Sở Công Thương về trình tự thủ tục thực hiện hướng dẫn số 2168/KHĐT-CT-TNMT-TC-TTTT-KHCN-BQLKKT-CT ngày 15/7/2019 theo Nghị quyết 148/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và báo cáo UBND tỉnh ban hành Quyết định hỗ trợ đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.
- Đăng tải công khai thông tin về các Hội chợ triển lãm trong và ngoài nước, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường kèm theo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trên fangape DDCI của Sở.
- Báo cáo lãnh đạo Sở các nội dung có liên quan đến công tác tài chính trong quá trình triển khai Kế hoạch.
2. Ban Xây dựng Nông thôn mới
- Phối hợp thông tin chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường tới các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP.
- Phối hợp Sở Công Thương hướng dẫn doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP hoàn thiện thủ tục đăng ký hỗ trợ sau khi kết thúc các hội chợ, triển lãm đảm bảo thời gian theo quy định (chậm nhất 15 ngày làm việc).
3. Các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan
- Thông tin rộng rãi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019 và hướng dẫn liên ngành số 2168/KHĐT-CT-TNMT-TC-TTTT-KHCN-BQLKKT-CT ngày 15/7/2019 về việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ và thanh toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 theo Nghị quyết 148/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục đăng ký hỗ trợ mở rộng thị trường sau khi kết thúc các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước (do đơn vị được giao chủ trì) đảm bảo theo quy định tại hướng dẫn liên ngành số 2168/KHĐT-CT-TNMT-TC-TTTT-KHCN-BQLKKT-CT ngày 15/7/2019.
4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Thông tin rộng rãi chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019 và hướng dẫn liên ngành số 2168/KHĐT-CT-TNMT-TC-TTTT-KHCN-BQLKKT-CT ngày 15/7/2019 về việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ và thanh toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 theo Nghị quyết 148/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Vận động, khuyến khích doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước; Hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục đăng ký hỗ trợ mở rộng thị trường sau khi kết thúc các hội chợ, triển lãm được tổ chức tại địa phương, các chương trình xúc tiến trong và ngoài nước đảm bảo theo quy định tại công văn 2196/SCT-QLTM6 ngày 23/8/2019 của Sở Công Thương về trình tự thủ thực thực hiện hướng dẫn số 2168/KHĐT-CT-TNMT-TC-TTTT-KHCN-BQLKKT-CT ngày 15/7/2019 theo Nghị quyết 148/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Trên đây là Kế hoạch triển khai chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 3295/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND tỉnh của Sở Công Thương, đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp, triển khai, thực hiện./.
 
Công văn đính kèm xin tải: Tại Đây

Tác giả bài viết: Ty Quyền
Từ khóa:

doanh nghiệp

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

TIN HOẠT ĐỘNG