Xuất khẩu của Việt Nam sang châu Á – Thái Bình Dương tăng

Xuất khẩu của Việt Nam sang châu Á – Thái Bình Dương dự đoán sẽ tăng trưởng mạnh trong năm nay, sau khi đã giữ vững tăng trưởng xuất khẩu trong năm qua bất kể khó khăn kinh tế.
Trong năm qua xuất khẩu sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã tăng 21,3% và thu về doanh thu ước đạt 57,3 tỉ USD, chiếm 50% tổng xuất khẩu quốc gia, theo Bộ Công thương.
Số lượng thị trườngnhập khẩu trong khu vực đã tăng từ 5 thị trường trong năm 2010 lên 9 thị trường trong năm 2012, bao gồm Hồng Kông, Campuchia, Nhật Bản, Philippines, Úc, Malaysia và Indonesia.
Phó giám đốc Vụ châu Á – Thái Bình Dương thuộc Bộ Công Thương Đào Ngọc Chương cho biết một lượng lớn các sản phẩm mới và công nghệ cao đã thâm nhập thị trường mới thành công trong năm qua, đặc biệt là thiết bị điện tử, với tốc độ tăng trưởng 60%.
Thị trường châu Á Thái Bình Dương vẫn là thị trường xuất khẩu tiềm năng cho Việt Nam nhờ nhiều hiệp định song phương và đa phương đã được ký kết. Nhiều hiệp định vẫn đang được đàm phán. Sản phẩm của Việt Nam cũng có lợi thế cạnh tranh trên nhiều thị trường.
Ông cũng khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam vừa đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu của các quốc gia nhập khẩu vừa tăng cường hoạt động bảo hộ thương hiệu và các hoạt động xúc tiến.
(Theo Asianewsnetwork – AT, ITPC)