Văn phòng đại diện tại TP Móng Cái

Là Văn phòng đại diện của Trung tâm xúc tiến thương mại tại thành phố Móng Cái...
1. Chức năng
Là Văn phòng đại diện của Trung tâm xúc tiến thương mại tại thành phố Móng Cái.
2. Nhiệm vụ
- Là nơi tiếp nhận các thông tin giá cả thị trường, thông tin thương mại XNK khu vực cửa khẩu Móng Cái phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các đồng chí Lãnh đạo Ngành và Lãnh đạo tỉnh.
- Tổ chức Phòng trưng bày giới thiệu quảng bá các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh; các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế của Việt Nam đối với thị trường Trung Quốc cũng như thị trường các nước Asean.
- Làm đầu mối cho Trung tâm giao dịch nghiệp vụ với các đối tác nước ngoài;  giao dịch với hệ thống các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Móng Cái.
- Phối hợp và triển khai thực hiện các dịch vụ hỗ trợ tư vấn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp trong nước trong việc thực hiện các giao dịch nghiệp vụ XNK qua biên giới.
- Phối hợp với Phòng Thông tin và thương mại điện tử xây dựng bản tin Xuất nhập khẩu và các ấn phẩm liên quan.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Lãnh đạo Trung tâm giao