Hội chợ Quốc tế Đầu tư Thương mại Hạ Môn lần thứ 17

Hội chợ Quốc tế Đầu tư Thương mại Hạ Môn lần thứ 17

Thông tin hội chợ:

Tên hội chợ triển lãm: Hội chợ Quốc tế Đầu tư Thương mại Hạ Môn lần thứ 17
Tên hôi chợ triển lãm tiến Anh:  
Quốc gia: CHINA
Tỉnh thành: Khác
Địa chỉ:  
Tính chất: Tổng hợp
Nhóm ngành:  
Ngày bắt đầu: 9/8/2013
Ngày kết thúc: 9/11/2013
Đơn vị tổ chức  
Điện thoại:  
Fax:  
Email:  
Website:  
Quy mô dự kiến:

5000 gian hàng

Sản phẩm trưng bày:

Thương mại tổng hợp

Nội dung: