Mời tham dự "Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2019"

Sở Công Thương Quảng Ninh nhận được Văn bản số 594/SCT-XTTM ngày 10/7/2019 của Sở Công Thương tỉnh Thái Bình v/v mời tham gia Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2019

- Thời gian: Từ ngày 05 đến ngày 11/11/2019.

- Địa điểm: Công viên Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Quy mô: 400 gian hàng.

- Ngành hàng tham gia: Tổng hợp.

- Kinh phí: Sở Công Thương Thái Bình hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng, Sở Công Thương Quảng Ninh hỗ trợ 50% kinh phí còn lại cho các doanh nghiệp tham gia theo Nghị quyết 148/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh (không quá 15 triệu đồng/gian).

- Thời gian đăng ký: Các doanh nghiệp đặt trụ sở chính trên địa bàn tỉnh chủ động đăng ký tham gia Hội chợ về Trung tâm Xúc tiến thương mại Quảng Ninh trước ngày 19/10/2019 để được hỗ trợ.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

- Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ninh

+ Địa chỉ: Cầu I, Phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

+ Người liên hệ: Đ/c Dương Huy Bình – ĐT: 0984.224.666 – Email:

duonghuybinhvn1@gmail.com

- Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Thái Bình

+ Địa chỉ: Số 144, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

+ Điện thoại: 0227.3831028

+ Người liên hệ: Đ/c Phạm Quốc Vương - SĐT 0983829763.

Tác giả bài viết: Lương Hải