Hỗ trợ quảng bá, giới thiệu, kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP của thành phố Cần Thơ

Hỗ trợ quảng bá, giới thiệu, kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP của thành phố Cần Thơ

Hỗ trợ quảng bá, giới thiệu, kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP của thành phố Cần Thơ

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã... tìm kiếm đối tác, tiêu thụ sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chất lượng, Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương Quảng Ninh thông báo tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thông tin các đơn vị cung cấp các sản phẩm OCOP thành phố Cần Thơ
Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã... tìm kiếm đối tác, tiêu thụ sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chất lượng, Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương Quảng Ninh thông báo tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thông tin sản phẩm OCOP thành phố Cần Thơ

Các tổ chức, cá nhân nếu có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm thành phố Cần Thơ có thể liên hệ theo văn bản kèm theo.

Thông tin liên hệ:

Phòng quản lý thương mại - Sở Công Thương thành phố Cần Thơ

Địa chỉ: 19-21 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

SĐT: 02923.733.918

Email: phongqltm_soct@cantho.gov.vn

Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương Quảng Ninh trân trọng thông báo.

Danh sách thông tin sản phẩm OCOP thành phố Cần Thơ

Tác giả bài viết: Hoàng Đình Trung