Mời tham dự hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022 tại tỉnh Tây Ninh

Mời tham dự hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022 tại tỉnh Tây Ninh

Mời tham dự hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022 tại tỉnh Tây Ninh

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4291/VP.UBND-TM1 ngày 10/10/2022 “V/v tham dự Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022 tại tỉnh Tây Ninh”
Tỉnh Tây Ninh tổ chức "Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2022" từ ngày 13/10/2022 đến hết ngày 19/10/2022, tại số 436, đường 30/4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Hội chợ là hoạt động trong Chương trình khuyến công quốc gia năm 2022 được tổ chức với quy mô hơn 320 gian hàng và là cơ hội cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thúc đẩy hoạt động giao thương, quảng bá thương hiệu, trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong khu vực phía Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Trung tâm Xúc tiến và Phát triển Công Thương Quảng Ninh trân trọng thông báo!

Giấy mời

Tác giả bài viết: Hoàng Đình Trung