Châu Á

Hồ sơ thị trường Đài Loan

Tên chính thức: Đài Loan Thủ đô: Quốc khánh: Diện tích: 35.980 km2 (trong đó: đất liền: 32.260 km2, mặt nước: 3.720 km2) Dân số: 23,572,052 người ( tính đến tháng 6/2021 ) Ngôn ngữ: Ngôn ngữ chính thức được dùng tại Đài Loan là...

Hồ sơ thị trường Thái Lan

Tên chính thức: Vương quốc Thái Lan (Thailand) Thủ đô: Băng Cốc (Bangkok) Quốc khánh: 5/12 Diện tích: 513.115 km2 Dân số: 68 triệu Ngôn ngữ: Tiếng Thái, Tiếng Anh (Ngôn ngữ thứ 2), tiếng dân tộc và địa phương Đơn vị tiền tệ: Thai...

Hồ sơ thị trường Mianma

Tên chính thức: Liên bang Mianma (Myanmar) Thủ đô: Nay Pyi Taw, là thủ đô hành chính, từ tháng 1/2006 Quốc khánh: 4 tháng 1 (1948) Diện tích: 676,578 km2 Dân số: 57 triệu Ngôn ngữ: Miến Điện và một số tiếng dân tộc thiểu...