Trang chủ / Tin tức / Hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ doanh nghiệp

Hỗ trợ sản xuất vùng khó

Nhằm góp phần giảm nhanh khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch vùng miền, thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều chính sách ưu tiên phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi, biên...

Hội nghị xúc tiến tiêu thụ sản phẩm quả Na Đông Triều

Ngày 05/08/2023, tại hội trường UBND xã An Sinh, thị xã Đông Triều đã diễn ra hội nghị xúc tiến tiêu thụ sản phẩm quả Na Đông Triều. Hội nghị nhằm mục tiêu đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu và bàn các giải...

Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm thương hiệu giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Yên Bái

Ngày 13/7/2023, tại Tầng 3, OCOP Central Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm thương hiệu giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Yên Bái. Hội nghị nhằm mục tiêu giới thiệu, quảng bá...

Mời tham gia hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm thương hiệu giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Yên bái

Căn cứ công văn số 145/TTKC&XTTM – KC&XTTM ngày 26/6/2023 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Yên Bái về việc đăng ký làm việc, kết nối đầu mối tiêu thụ sản phẩm tại Quảng Ninh. Nhằm góp phần đẩy mạnh hình...