Trang chủ / Giới thiệu / Phòng HCTT-TVHTDN và TMĐT

Phòng Hành chính tổng hợp - Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp và Thương mại điện tử

Trưởng phòng: Xuân Thị Hợi

Xuân Thị Hợi

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán

- Trình độ LLCT:

- Điện thoại: 02033.2211075

- Email: xuanhoixttm@gmail.com

Nhân viên:

Lê Sỹ Trình

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

Nguyễn Thị Thu Hiền

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh Tế

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

Đặng Thị Phương Thảo

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế chính trị

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

Phạm Thị Thúy Hằng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

Bùi Quang Vũ

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

Hoàng Đình Trung

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân CNTT

- Trình độ LLCT: Sơ cấp

1. Chức năng, nhiệm vụ.

Thực hiện các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng các doanh nghiệp; công tác truyền thông và thông tin của đơn vị; quản lý, vận hành và khai thác hệ thống trang tin Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Quảng Ninh; trang tin quảng bá thương hiệu nông sản tỉnh Quảng Ninh; tổ chức dịch vụ của sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Quảng Ninh; hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp triển khai và lực chọn cách thức tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử; tổ chức bồi dưỡng, đào tạo tập huấn kiến thức về thương mại điện tử cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật các doanh nghiệp.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp:

a). Phối hợp với phòng Xúc tiến thương mại hỗ trợ công đồng các doanh nghiệp tham gia các hội chợ triển lãm, hội thảo hội nghị, khảo sát, kết nối thị trường trong và nước ngoài;

b). Tư vấn và hỗ trợ cộng đồng các doanh nghiệp trong việc quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm- dịch vụ; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa sản phẩm thông qua việc phát triển website thương mại; kết nối tiêu thụ sản phẩm trên hệ thống Sàn giao dịch TMĐT của Tỉnh;

c). Tiếp nhận, xử lý thông tin và tư vấn các thông tin về hoạt động thương mại trong và ngoài nước phục vụ nhu cầu hoạt động của cộng đồng các doanh nghiệp và phục vụ yêu cầu chỉ đạo điều hành của các đồng chí Lãnh đạo;

d). Tổ chức thực hiện các nội dung nhiệm vụ về khảo sát, nghiên cứu thị trường; khảo sát và nắm bắt thực trạng hoạt động của cộng đồng các doanh nghiệp trong và ngoài tinh có hoạt động SXKD trên địa bàn Tinh; xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn;

đ). Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực quảng cáo, quảng bá giới thiệu thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp trên hệ thống trang tin Sàn giao dịch; tư vấn và thiết kế website đối với các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu; tư vấn và thiết kế nội dung quảng cáo trên hệ thống Sàn giao dịch; đăng tải các thông tin của đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức có nhu cầu quảng cáo trên hệ thống Sàn giao dịch;

e). Chủ trì đề xuất các kế hoạch,chương trình khai thác/cung ứng dịch vụ công có thu thuộc lĩnh vực được giao phục vụ nhu cầu phát triển của cộng đồng các doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

g). Chủ trì phổ biến, tuyên truyền các chính sách của tinh và của trung ương về hoạt động xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, khuyến công và phát triển công nghiệp, sản xuất sạch hơn đến cộng đồng doanh nghiệp kịp thời và đầy đủ;

h). Tư vấn giới thiệu cung cấp cán bộ phiên dịch, cán bộ nghiệp vụ; cung cấp dịch vụ tổ chức các hội nghị, hội thảo... cho các đơn vị, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có nhu cầu;

i). Thực hiện các nhiệm vụ khác lĩnh vực Tư vấn và Hỗ trợ doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

2.2. Thông tin truyền thông lĩnh vực công thương:

a). Chủ trì và phối hợp với các phòng nghiệp vụ trung tâm biên soạn các bản tin thông tin tin ảnh cập nhật thường xuyên lên hệ thống trang tin Sàn giao dịch liên đến các hoạt động của Trung tâm và của ngành Công thương về các lĩnh vực: Xúc tiến thương mại, Phát triển công nghiệp, thương mại điện tử; Khuyến công, tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn, dịch vụ tư vấn, tình hình giá cả và thị trường.

b). Chủ trì việc thu thập thông tin ảnh tin phục vụ việc thực hiện biên tập, phát hành các tập gấp, ấn phẩm, catalogue lĩnh vực Xúc mại điện tử, khuyến công và phát triển công nghiệp, tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn, theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị;

c). Ứng dụng công nghệ thông tin và Internet để thông tin các hoạt động cung ứng dịch vụ công của đơn vị; kịp thời phổ biến thông tin, chính sách của nhà nước liên quan đến lĩnh vực Xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, phát triển công nghiệp, tiết kiệm năng lượng, khuyến công đến cộng đồng các doanh nghiệp;

d). Kiểm duyệt các thông tin được đăng tải trên hệ thống trang tin Sàn giao dịch phù hợp với quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ của đơn vị;

đ). Thực hiện các nhiệm vụ khác về thông tin truyền thông lĩnh vực thương mại và công nghiệp.

2.3. Quản lý và vận hành hoạt động Sàn giao dịch TMĐT, trang tin quảng bá thương hiệu nông sản tỉnh.

a). Quản trị vận hành và khai thác Sàn giao dịch thương mại điện tử Quảng Ninh và các website hệ thống Sàn giao dịch và trang tin quảng bá thương hiệu nông sản của tỉnh theo nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao;

b). Chủ trì xây dựng Quy chế hoạt động; Chương trình, kế hoạch hoạt động từng giai đoạn/thời kỳ của hệ thống các website Sàn giao dịch, trang tin thương hiệu nông sản tỉnh đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả và phù hợp với quy định hiện hành;

c). Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên hệ thống Sàn và ứng dụng hoạt động TMĐT trong quản lý doanh nghiệp và phát triển kinh doanh; giao dịch mua bán, quảng bá giới thiệu sản phẩm;

d). Cập nhật tin bài, hình ảnh thường xuyên lên trang tin thương hiệu nông sản tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao; đ). Đề xuất các kế hoạch,chương trình khai thác/cung ứng dịch vụ công có thu thuộc lĩnh vực được giao phục vụ nhu cầu phát triển của cộng đồng các doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

e). Chủ trì phổ biến, tuyên truyền các chính sách Phát luật của tỉnh và của trung ương về hoạt động thương mại điện tử đến cộng đồng doanh nghiệp kịp thời và đầy đủ;

g). Xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp và thị trường lĩnh vực thương mại điện tử; chủ trì báo cáo cấp có thẩm quyền công tác thương mại điện tử và hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT;

h). Thực hiện các nhiệm vụ khác lĩnh vực quản lý vận hành Sàn giao dịch và hoạt động Sàn giao dịch TMĐT của tỉnh.

2.4. Lĩnh vực đào tạo, tập huấn nghiệp vụ Xúc tiến thương mại và Phát triển công nghiệp

a). Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin và thương mại điện tử; nghiệp vụ bán hàng trên Sàn giao dịch đến cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn;

b).Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các khóa tập huấn nghiệp vụ Xúc tiến thương mại như: ga, xăng dầu, tham gia hội chợ triển lãm chuyên nghiệ, marketing bán hàng... phục vụ nhu cầu của cộng đồng các DN/HTX trên địa bàn Tinh;

c).Tổ chức đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tinh; Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ khuyến công cho các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động khuyến công;

d). Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức sử dụng năng lượng tiết kiệm - hiệu quả và sản xuất sạch hơn; tổ chức tập huấn về quản lý năng lượng cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật công nghệ thuộc các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.