Trang chủ / Văn bản QPPL / Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân của cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp

Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân của cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp

6
In bài viết Chia sẻ:
Chuyên mục: Văn bản QPPL

Hiện nay, cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp với doanh nghiệp xổ số, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo hình thức đại lý bán đúng giá đang diễn ra khá phổ biến. Tùy từng trường hợp mà doanh nghiệp khai thay hoặc cá nhân phải trực tiếp kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp.

Căn cứ Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về hướng dẫn Luật Quản lý thuế và khoản 2 Điều 9, Điều 15 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021 của Bộ Tài chính quy định về quản lý thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp.

Theo đó, doanh nghiệp xổ số, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm khấu trừ và khai thuế, nộp thuế TNCN cho cá nhân ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp nếu doanh nghiệp xác định số tiền hoa hồng trả cho cá nhân tại đơn vị trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng. Trường hợp trong năm cá nhân phát sinh doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống tại nhiều nơi, cá nhân dự kiến hoặc xác định được tổng doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì có thể ủy quyền cho các tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế đối với số tiền hoa hồng nhận được tại đơn vị trong năm tính thuế theo quy định. Doanh nghiệp xổ số, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện khai thuế theo tháng hoặc quý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và không phải khai quyết toán thuế đối với nghĩa vụ khấu trừ thuế TNCN của các cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp.

Trường hợp trong năm doanh nghiệp trả thu nhập chưa thực hiện khấu trừ thuế do chưa đến mức khấu trừ và cá nhân không ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập khấu trừ, đến cuối năm cá nhân xác định thuộc trường hợp phải nộp thuế theo quy định thì cá nhân thực hiện khai thuế, nộp thuế theo năm.

* Về hồ sơ khai thuế:

1. Hồ sơ khai thuế tháng, quý của tổ chức khấu trừ:

– Tờ khai thuế TNCN (áp dụng đối với doanh nghiệp xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm trả phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác) theo mẫu số 01/XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC;

– Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp (kê khai vào hồ sơ khai thuế của tháng/quý cuối cùng trong năm tính thuế) theo mẫu số 01-1/BK-XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC (kê khai toàn bộ cá nhân có phát sinh doanh thu trong năm tính thuế, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế).

2. Hồ sơ khai thuế năm của cá nhân trực tiếp khai thuế:

– Tờ khai thuế năm (áp dụng đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp, hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm) theo mẫu số 01/TKN-CNKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC;

– Bản sao hợp đồng kinh tế (cung cấp hàng hóa, dịch vụ, hợp tác kinh doanh, đại lý);

– Bản sao biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng (nếu có).

Cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu, xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

* Về nơi nộp hồ sơ khai thuế

– Đối với doanh nghiệp, tổ chức: Tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp, tổ chức.

– Đối với cá nhân trực tiếp khai thuế: Tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

* Về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

– Đối với doanh nghiệp, tổ chức: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với hồ sơ khai thuế theo tháng hoặc chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo liền kề quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với hồ sơ khai thuế theo quý.

– Đối với cá nhân trực tiếp khai thuế: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch tiếp theo.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết

Tác Giả: Nguyễn Nhung

Nguồn Tin: Cục Thuế

guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận