Trang chủ / Văn bản QPPL / Triển khai Luật Các Tổ chức tín dụng 2024: Xem xét rút gọn thủ tục ban hành văn bản

Triển khai Luật Các Tổ chức tín dụng 2024: Xem xét rút gọn thủ tục ban hành văn bản

3
In bài viết Chia sẻ:
Chuyên mục: Văn bản QPPL

Để đảm bảo tiến độ triển khai Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2024 thì cần xem xét rút ngắn thủ tục ban hành một số văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Luật Các Tổ chức tín dụng (TCTD) năm 2024 ra đời nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về tổ chức hoạt động của TCTD, xử lý những vướng mắc, bất cập của Luật Các TCTD hiện hành. Cụ thể:

Thứ nhất, hoàn thiện quy định về nâng cao yêu cầu quản trị, điều hành, hạn chế lạm dụng quyền cổ đông lớn, quyền quản trị, điều hành để thao túng hoạt động của TCTD

Thứ hai, Hoàn thiện quy định về hoạt động và bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD và quỹ tín dụng nhân dân.

Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024
Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024

Thứ 3, . Hoàn thiện quy định về dịch vụ ngân hàng qua phương tiện điện tử và xây dựng khung pháp lý cho việc thử nghiệm ứng dụng công nghệ và triển khai các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới trong hoạt động ngân hàng, tạo nền tảng cho việc ứng dụng các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Thứ tư, Hoàn thiện các quy định nhằm tạo cơ sở thúc đẩy quá trình cơ cấu lại TCTD và xử lý TCTD yếu kém. Thứ năm, Luật hóa quy định về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu.

Theo đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), để đưa luật sớm đi vào cuộc sống, bên cạnh việc xây dựng danh mục văn bản quy định chi tiết Luật Các TCTD và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, cơ quan này đang tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp để hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục quy định chi tiết luật, nghị quyết.

Báo cáo về công tác triển khai Luật Các TCTD 2024 tại Hội nghị toàn quốc lần thứ Hai triển khai luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ Sáu và Kỳ họp bất thường lần thứ Năm, Quốc hội Khóa XV vừa diễn ra, Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn cho biết, hiện nay, tại danh mục văn bản quy định chi tiết Luật Các TCTD năm 2024, NHNN đang đề xuất ban hành 06 văn bản quy định chi tiết, cụ thể: 02 Nghị định, gồm: Nghị định quy định cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng (Khoản 2 Điều 106); Nghị định quy định về chế độ tài chính của tổ chức tín dụng (Khoản 3 Điều 151, Khoản 4 Điều 145, Khoản 1 Điều 148, Khoản 3 Điều 147, Khoản 2 Điều 159);

04 Thông tư, gồm: Thông tư của Thống đốc NHNN quy định về quỹ tín dụng nhân dân (Khoản 5 Điều 126); Thông tư của Thống đốc NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã (Khoản 3 Điều 125); Thông tư của Thống đốc NHNN quy định về cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của tổ chức tài chính vi mô (Khoản 4 Điều 127, Khoản 2 Điều 130); Thông tư của Thống đốc NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng (Khoản 3 Điều 194).

NHNN dự kiến sẽ sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các Thông tư để hướng dẫn một số nội dung của Luật TCTD năm 2024, như: quy định về tổ chức và hoạt động của TCTD phi ngân hàng; quy định về tổ chức hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của TCTD nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam; Thông tư quy định về một số hoạt động nghiệp vụ của TCTD (như bao thanh toán; thư tín dụng và các dịch vụ liên quan đến nghiệp vụ thư tín dụng; giao đại lý thanh toán); quy định về phân loại tài sản có trong hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; quy định về chấp thuận những thay đổi và mạng lưới của TCTD phi ngân hàng, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; quy định về kiểm soát đặc biệt đối với TCTD;…

“Hiện nay, các đơn vị thuộc NHNN đang khẩn trương tiến hành việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật các TCTD năm 2024 theo quy định để đảm bảo kịp tiến độ đề ra”- Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn bày tỏ.

Luật Các TCTD năm 2024 có nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung và ban hành mới, thời hạn để ban hành các văn bản quy định chi tiết và văn bản hướng dẫn thi hành rất gấp cùng với số lượng văn bản cần ban hành mới, sửa đổi, bổ sung nhiều, khối lượng công việc lớn nên rất cần có sự phối hợp tham gia tích cực của các Bộ, ngành liên quan. Theo Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn, để đảm bảo tiến độ ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Các TCTD năm 2024, căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, NHNN đã đề xuất Bộ Tư pháp xem xét trong việc áp dụng thủ tục ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật theo thủ tục rút gọn để kịp thời triển khai thi hành Luật Các TCTD năm 2024.

Đồng thời, quá trình đầu mối xây dựng các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa đơn vị chủ trì soạn thảo và các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, Phó thống đốc kiến nghị.

Ngoài NHNN, nội dung quy định tại Luật Các TCTD thực hiện rà soát liên quan đến trách nhiệm của các bộ ngành:Bộ Tài chính rà soát Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế tài chính của ngân hàng chính sách;

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát Nghị định của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức ngân hàng chính sách;

Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát Nghị định của Chính phủ quy định về đăng ký biến động đất đai đối với tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Bộ Tư pháp rà soát Nghị định của Chính phủ quy định về đăng ký thế chấp đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của khoản nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết

Tác Giả: Duy Minh

Nguồn Tin: Báo Công Thương

guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Trang web này sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm duyệt web tốt hơn. Khi bạn tiếp tục duyệt trang web này, bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng cookie.